RODO

OGÓLNE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) AGRO-BRONISZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 • 1. Administrator.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AGRO-BRONISZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Ikara 128a, 42-221 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379882, REGON: 142835186, NIP: 1182059731, e-mail: kontakt@500wat.pl
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem, o której mowa w Regulaminie, otrzymania oferty handlowej, uzyskania odpowiedzi na pytanie lub rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 2. Zakres przetwarzanych danych.
 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

 

 • 3. Źródło danych osobowych.
 1. Administrator przetwarza te dane osobowe, które pochodzą od Państwa, podmiotu, z którym są Państwo związani lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych, w związku ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy z Państwem, a także realizowania obowiązków Administratora jako przedsiębiorcy.

 

 • 4. Cel przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w Regulaminie lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO);
  2. utrzymania Konta założonego przez Państwa w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wysyłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. skontaktowania się z Państwem, jeżeli wypełnili Państwo formularz kontaktowy dostępny w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. prowadzenia marketingu usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  8. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • 5. Okres przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. przez okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w Regulaminu;
  2. przez okres wymagany przepisami o księgowości – w przypadku danych osobowych, które znajdują się w dokumentach sprzedaży;
  3. do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym celu – w przypadku danych osobowych, które zbierane są w celu wysyłania Państwu informacji handlowych;
  4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – w przypadku danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu jego usług;
  5. przez okres 3 lat od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników sklepu internetowego;
  6. przez okres 3 lat od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję;
  7. przez okres wymagany przepisami prawa – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

 • 6. Odbiorcy danych osobowych.
 1. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. administratorom i dostawcom systemów informatycznych;
  2. podmiotom świadczącym usługi księgowe;
  3. podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
  4. podmiotom świadczącym usługi prawne;
 2. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Administrator informuje, że nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem podmiotów, które dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuje tylko w przypadkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych.
 1. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  6. odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli mają Państwo zastrzeżenia do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Zapisz się do newslettera